فیزیوتراپی پارگی تاندون دوسر بازو (جلو بازو)

اثر بخشی تمرینات فیزیوتراپی در درمان پارگی تاندون دوسر بازو امری اثبات شده است. پارگی تاندون دوسر زمانی اتفاق می افتد که عضله دوسر در محل اتصال (تاندون) به شانه یا آرنج پاره شود. معمولا پارگی در شانه …

فیزیوتراپی پارگی تاندون دوسر بازو (جلو بازو) ادامه مطلب »