حرکات فیزیوتراپی برای پارگی رباط صلیبی

بنر تماس با فیزیوتراپی دایان

تقریبا هر ساله  150,000 آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) رخ می دهد  که بیشتر آنها باید توسط جراحی ترمیم شوند. در این با حرکات فیزیوتراپی برای پارگی رباط صلیبی بیشتر آشنا می شوید.

با این حال، تحقیقات جدید در بیمارستان جراحی ویژه (HSS) در شهر نیویورک نشان داد که حدود 25 درصد از جمعیتی که دچار آسیب دیدگی رباط صلیبی شده بودند، نیازی به انجام عمل جراحی نداشتند.

درد بدن و فیزیوتراپی

از درد و کوفتگی بدن خسته شدی؟
تماس بگیر و وقت معاینه یا فیزیوتراپی تنظیم کن!

پارگی های جزئی رباط صلیبی و به ندرت پارگی های کامل آن می توانند با یوگا و فیزیوتراپی رباط صلیبی درمان شود.

در اینجا حرکات فیزیوتراپی برای پارگی رباط صلیبی را معرفی می کنیم  که می توانند با توجه به نوع آسیب شما در روند بهبودی این آسیب بسیار مفید باشند.

حرکت پل (Bridge) برای آسیب رباط صلیبی زانو

(تقویت عضلات ساق پا، عضلات گلوتئوس (gluteus) و مفصل زانو)

به پشت دراز بکشید.

هر دو زانو را خم کنید و کف پایتان را جایی بگذارید که قوزک پایتان زیر زانوهایتان قرار گیرد و پاهایتان را راست نگه دارید.

بازوهای خود را در کنار بدن خود و کف دستانتان بر روی زمین قرار دهید.

به طور مساوی به هر دو کف پایتان فشار بیاورید و باسن تان را از روی زمین بلند کنید.  

تیغه های شانه خود را در پشت خود به سمت یکدیگر بکشید.  

سینه خود را به سمت چانه خود بالا بکشید.  ران های خود را به سمت داخل و پایین بچرخانید.

در طول مدت تمرین، زانوهای خود را روی مچ پا نگه دارید. 20 ثانیه در این حالت بمانید.

یک روز در میان 10 ثانیه به این زمان اضافه کنید تا زمانی که یک دقیقه طول بکشد.

سپس، حرکت را به مدت دو دقیقه نگه دارید.

حرکت پل برای فیزیوتراپی رباط صلیبی

پل با پای بالا (Bridge with Leg Lift)

 (تقویت پاها و ماهیچه های گلوتئوس یا سرینی و تثبیت مفصل زانو)

بدنتان را در موقعیت پل که در بالا توضیح داده شد قرار دهید.

یک پا را به طور مستقیم به بالای باسن خود بلند کنید تا کف پای شما به سمت سقف باشد.

20 ثانیه در این حالت بمانید  هر روز 10 ثانیه به این زمان اضافه کنید تا وقتی که یک دقیقه طول بکشد.

اطمینان حاصل کنید که زانوی خم شده ی شما برای تمام مدت در راستای  بین انگشتان دوم و سوم پای شما باشد.

حرکت پل با پای بالا

حرکت جنگجو 2 (Moving Warrior 2)

 (تقویت تمام عضلات پا، حفظ تحرک مفصل زانو، کمک به پایداری و موازنه ی مفصل زانو)

بایستید و پاهای خود را به اندازه یک ساق پا از هم باز کنید.

یک پا را از هم جدا کنید، کف پاها را در موازات هم نگه دارید.

پای راست خود را به اندازه ی نود درجه به سمت بیرون بپرخانید به طوری که پاشنه پای راست شما به سمت قوس کف پای چپ شما باشد.  

میان تنه ی خود را با کشیدن ناف به سمت چانه تان درگیر کنید.

در حالی که قفسه سینه و باسن خود را راست نگه داشته اید،  بازوها را تا ارتفاع شانه بالا بیاورید.

زانوی راست خود را خم کنید تا آنکه روی مچ پا قرار گیرد و در جهت انگشت های سوم و چهارم پایتان باشد.

برای 10 ثانیه نفس خود را نگه دارید سپس پا را راست کنید و اطمینان حاصل کنید زانوی شما تا حد آخر به سمت عقب نرفته است  و به اصطلاح قفل نشده است.

دوباره آن را خم کنید تا به حالت جنگجو2  بازگردید.

این حرکت را 10 بار تکرار کنید. جای پا ها را عوض کنید.  

این حرکت را در 2 ست انجام دهید.

حرکت جنگجو 2 برای آسیب رباط صلیبی

 بالابردن پا به صورت خوابیده در سرازیری (Reclined Leg Raises) برای تقویت زانو

 (تقویت عضلات کوادریسپس  (quadriceps ))

به پشت دراز بکشید، خود را  با ساعدهایتان نگه دارید.

پای چپ خود را خم کنید و کف پا هایتان را روی زمین قرار دهید.

در حالی که آنها را راست نگه داشته اید، پای راست خود را به ارتفاع زانو چپ تان بالا ببرید و مطمئن شوید که  ماهیچه چهارسر ران  خود را (عضلات بالای ران) را به استخوان ران خود محکم فشار می دهید.

پا را به اندازه ی یک اینچ پایین بیاورید و دوباره تا زانوی پای چپ بالا ببرید.

25 بار این حرکت را تکرار کنید و در حرکت آخر  پا را برای 10 ثانیه بالا نگه دارید.

یک روز در میان 10 تکرار دیگر را اضافه کنید تا زمانی که  به 50 تکرار از این حرکت برسید و در حرکت آخر هر ست یک دقیقه پا را بالا نگه دارید. 

حرکت بالابردن پا به صورت خوابیده در سرازیری

درخت (Tree)

 (کشش MCL یا رباط داخلی زانو در زانوی خم، تثبیت مفصل زانو و تقویت عضلات اطراف زانو در حالت ایستاده)

بایستید و پاهایتان را کنار هم قرار دهید.  

انگشتان پاهایتان همه رو به جلو باشند، با دو دست خود دو طرف قسمت لگن خود را بگیرید.

زانوی راست خود را به اندازه ی ارتفاع لگن بالا ببرید.  

باسنتان را در سمت راست به بیرون بچرخانید و کف پای راست خود را بر روی نرمه ساق پای چپتان یا بر روی قسمت داخل ران پای چپتان  بگذارید (مچ پا را با دست بگیرید تا بتوانید کف پا را تا ران پای دیگر بالاببرید).

به علت پارگی رباط  MCL، شما ممکن است در ابتدا نتوانید  زیاد باسن و پای خود را بچرخانید.

به مرور زمان این چرخش بیرونی برایتان آسان می شود. ممکن است چندین ماه طول بکشد تا بتوانید به طور کامل این حرکت را انجام دهید.

چشم خود را به مدت 5 دم و بازدم در یک نقطه کانونی ثابت نگه دارید.

با کار کردن بیشتر این زمان را  10 نفس و در نهایت یک دقیقه افزایش دهید.

این حرکت را برای  پای چپ تکرار کنید.

حرکت درخت

سرخوردن پا (Leg Slides) برای رباط صلیبی

 (به کاهش تورم کمک می کند، تحرک مفصل زانو را حفظ می کند و به  بهبود انعطاف پذیری زانو کمک می کند.)

دراز بکشید و پاهای خود را بر روی دیوار بالا نگه دارید.

زانوهایتان را خم کنید و قوزک های پایتان را به صورت عمود بر هم نگه دارید.

پاشنه های پاهایتان را بر روی دیوار به بالا و پایین سُر بدهید و بر روی منعطف کردن (خم کردن و فلکسون) و کشیدن عضلات کار کنید.

این تمرین را در 3 ست 20 حرکته انجام دهید. جای مچ  پا ها را با هم عوض کنید و به تکرار حرکت ادامه دهید.

سرخوردن پا

نشستن به صورت عمود برای درگیر کردن عضلات کواد (Seated Staff Isometric Quad Engagement)

 (کمک به عضلات ران (quadriceps) برای شروع دوباره ی تحرک آن پس از آسیب و کمک به ثبات مفصل زانو)

طوری بنشینید که پاهایتان مستقیما در رو به رو یتان قرار داشته باشد. شانه های خود هم راستا با کمر و ستون فقراتتان نگه دارید.

به آرامی پای خود را در روی زمین فشار دهید و عضلات quadriceps (عضلات ران) را به استخوان ران خود فشار دهید.

عضلات خود را آزاد کنید و به حالت عادی و خنثی  بازگردید. 20 بار این کار را تکرار کنید.

این تمرین را در  3 دور انجام دهید.

نشستن به صورت عمود برای تقویت کردن عضلات چهرسر ران

ژست کودک (Child’s Pose)

 (کشش رباط MCL و کمک به حرکت (flexion) دوباره ی پا با توجه به محدودیت هایی که در اثر آسیب دیدگی ACL ایجاد شده است)

به آرامی سعی کنید که بر روی پاشنه های پاهایتان بنشینید و پیشانی خود را  بر روی زمین قرار دهید. 

با دست هایتان کنترل کنید که چقدر می خواهید خود را بالا نگه دارید.

در طول زمان و به تدریج  باسن تان را به پاشنه هایتان نزدیک تر کنید.

هر زمان که کوچکترین احساس ناراحتی کردید، حرکت را متوقف کنید. 

ممکن است ماه های زیادی طول بکشد تا بتوانید حرکت ژست کودک را به طور کامل انجام دهید.

حرکت ژست کودک برای درمان رباط صلیبی

حرکت خیزش بلند (Moving High Lunge) رباط صلیبی

(تقویت تمام عضلات ساق پا و مفصل زانو، پایدار کردن زانو)

با پاهای جفت شده بایستید،  با دو دست خود دو طرف کمرتان را در قسمت لگن بگیرید.

پای چپ تان را یک قدم به عقب ببرید و زانوی راست خود را تا جایی خم کنید که زانو بالای قوزک پایتان قرار گیرد.

بدنتان را راست نگه دارید و خیلی آهسته زانوی راستتان را خم کنید.

دقت کنید که هنگام کشیدن ساق پا زانو  تا حد آخر به عقب نرود (زانو قفل نشود).

این حرکت را 10 بار تکرار کنید.

جای پاها را عوض کنید. این تمرین را در 3 ست انجام دهید.

حرکت خیزش بلند برای فیزیوتراپی رباط صلیبی

برای دریافت برنامه دقیق فیزیوتراپی با کلینیک فیزیوتراپی دایان تماس بگیرید.

3.3 12 امتیازها
امتیازدهی

بفرست برای کسی که نیاز داره ببینه . . .

بیشتر در این رابطه بخوانید

آخرین مقالات در فیزیوتراپی دایان

عضویت
اطلاع دهی برای
guest

81 نظرات
قدیمی‌ترین
جدیدترین
بارخورد درون خطی
نمایش همه دیدگاه‌ها
ابراهیم آبیار
ابراهیم آبیار
4 سال قبل

سلام بنده رباط ACLپارگی جزیی یا درجه دو دارم،ممنون میشم یه برنامه تمرینی برام بفرستین،باتشکر از لطفتون

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  ابراهیم آبیار
4 سال قبل

با سلام دوست عزیز
ورزش های پارگی رباط صلیبی با توجه به شدت، نوع و زمان آسیب متنوع می باشد و باید حتما تحت نظرفیزیوتراپیست انجام شود
بهتر است در نزدیکی محل زندگی خود به کلینیک فیزیوتراپی مراجعه کرده و روند درمان را طی کنید.

سها درویش
سها درویش
پاسخ دادن  ابراهیم آبیار
4 سال قبل

به هیچ عنوان پارگی رباط صلیبی رو عمل نکنید .
متاسفانه من این اشتباه رو کردم و الان به شدت پشیمونم
حتی دو بار پیش متخصص هم عمل کردم.
ورزش و تقویت عضلات بهترین راه حل هست.

مهرداد محمدی
مهرداد محمدی
پاسخ دادن  سها درویش
4 سال قبل

ممنون از اینکه تجربه خودتان را با ما به اشتراک گذاشتید ☺

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  سها درویش
4 سال قبل

با سلام دوست عزیز
جراحی رباط صلیبی کاملا بستگی به نوع و شدت آسیب، تشخیص پزشک زانو و همچنین سن، عملکرد و … بستگی دارد. معمولا اگر پارگی رباط صلیبی پارگی کامل داشته باشد به علت جا به جایی مراکز چرخش لحظه ای زانو ممکن است پس از چندین سال منجر به آرتروز زانو شد. حتما باید پس از چنین آسیبهایی با متخصص زانو صحبت کرد یا از یک فیزیوتراپیست مشورد بگیرید.

امیر
امیر
پاسخ دادن  سها درویش
1 سال قبل

میشه بیشتر راهنمایی کنید چون من هم الان روابط لگامان پاره شده میگن عمل نکنم ولی به طرز ترسناکی زانوم خالی میره کلا تو کارای روزمرم من زمین گیر کرده

جعفر
جعفر
پاسخ دادن  سها درویش
1 سال قبل

سلام .ببخشید میشه بفرمایین که چرا و چه اتفاقی براتون بعد عمل افتاد که ناراضی هستین؟ممنونم.

علی رضای
علی رضای
پاسخ دادن  ابراهیم آبیار
3 سال قبل

سلام من رباط صلیبی زانو چپ ام پاره شده کامل وام آر آی دادم دوکتور گفت عمل کن بعد من گفتم الآن شرایط عمل را ندارم بعد دوکتور گفت مشکلی نیست هر وقتی خواستی بیا آیا تا یک سال کمی رویش ورزش بیدم مشکل پیدا میکند یا خیر بعدی یک سال عمل کنم

علی رضای
علی رضای
پاسخ دادن  علی رضای
3 سال قبل

شش ما قبل ضربه خورده تو فوتبال الان خیلی کمی از زانو به پاینم لاغر شده ودردی زیاد نداره کم هست خیلی کم ورم داره بعد سری کار میرم بعضی وقتا خیلی کمی خالی میکند بعضی وقتا خالی کردنش زیاد نیست آیا با ورزش خوب میشود یا تا یک سالی دیگه عمل نکنم دیگه مشکلی پیش نمیاد خواهشن رهنمای ام کن

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  علی رضای
3 سال قبل

جهت جلوگیری از خالی کردن باید عضلات اطراف زانو را تقویت کرد و همچنین حین فعالیت های سنگین از زانو بند استفاده کنید.

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  علی رضای
3 سال قبل

با سلامدوست عزیز
وجود پارگی در رباط صلیبی احتمال آرتروز زانو را بالا می برد. انجام ورزش های ملایم مشکلی ندارد ولی ترجیحا تا قبل از جراحی از انجام ورزش های شدید و پرشی خودداری کنید.

محمد
محمد
4 سال قبل

سلام ،رباط صلیبی من خیلی کم کش اومده، احساس میکنم روند درمانش خیلی طولانی شده و هنوز خوب نشدم، تمریناتی که گذاشتید چند تاشونو در روز انجام بدم؟

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  محمد
4 سال قبل

با سلام دوست عزیز
تمرینات گفته شده بهتر است زمانی انجام شود که درد از بین رفته باشد.
اگر علت درد فقط کشیدگی رباط صلیبی باشد بهتر است با چند جلسه فیزیوتراپی و لیزر درمانی جهت کاهش درد و التهاب و ترمیم رباط صلیبی بهبودی کامل را بدست آورید.
لطفا در قسمت مقالات جامع سایت، فیزیوتراپی رباط صلیبی را مطالعه بفرمایید.

جمشید صدیقی
جمشید صدیقی
4 سال قبل

سلام
من دوسال هست که رباط پام پاره شده ولی تا نیفتم زمین پام درد نمیگره یا جاخالی نمیکنه بعضی هامیگن عمل نکن با ورزش خوب میشه باید چه ورزش ها رو انجام بدم تا خوبتر بشم ودر ضمن هرنو کار که باشد انجام داده میتوانم بجز سرعت دویدن لطفا رهنمایی کنید

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  جمشید صدیقی
4 سال قبل

سلام دوست عزیز
اگر رباط های صلیبی پاره شده باشند معمولا درد حین حرکات سریع و جهشی ممکن است درد شروع شود یا خالی کند. همچنین ممکن است در سنین بالا منجر به آرتروز زانو شود.
اگر که متخصصین زانو توصیه به جراحی کنند بهتر است جراحی انجام شود.
همچنین با تقویت عضلات اطراف زانو و ران می توانید به کاهش فشار وارده به زانو کمک کنید.
ورزش های آبی و دوچرخه می تواند تا حدودی کمک کننده باشد.

محمد
محمد
4 سال قبل

سلام.بهترین راه کار برای صاف کردن زانو بد جراحی رباط.acl

محمد مهدی یزدی
محمد مهدی یزدی
4 سال قبل

سلام.خسته نباشید.من 12 سال سن دارم و بخاطر بازی فوتبال رباط صلیبی پایم کشیده شده است.زانوبند هم خریدم و میبندم و دکتر به من گفته که سه ماه نباید فوتبال بازی کنم.البته روزی که اینطوری شدم در پست حمله بازی کردم ولی من دروازه بانم و دیگر در پست حمله بازی نمیکنم.میخواستم بدانم برای درمان پایم چقدر زمان بگذارم و آیا دیگر نمیتوانم تا آخر عمر دروازه بانی کنم؟ممنون.

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  محمد مهدی یزدی
4 سال قبل

سلام دوست عزیز
اگر فقط کشیدگی باشد پس از استراحت و فیزیوتراپی معمولا بعد از چند ماه بهبودی کامل حاصل می شود و مجدد توانایی بازی فوتبال را خواهید داشت. نگران نباشید.

محسن
محسن
پاسخ دادن  محمد مهدی یزدی
3 سال قبل

Edematous changes is seen ACL suggestive of its sprain
لطفا بفرماید این یعنی چی؟ تو ام آر آی نوشته، و چه درمانی کنم مچکرم

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  محسن
3 سال قبل

با سلام دوست عزیز
یعنی مقداری تغییرات التهابی در ناحیه دیده می شود که احتمالا ناشی از کشیدگی رباط صلیبی قدامی می باشد.
بهترین درمان شروع فیزیوتراپی زانو می باشد.

نوید
نوید
4 سال قبل

سلام. بنده مدت 8 سال پیش دچار پارگی رباط acl و مینیسک داخلی شدم. در همون ابتدا با فیزیوتراپی منظم و تمرینات ایزومتریک زیر نظر پزشک محدودیت مفصل و درد زانو برطرف شد. اما جراحی نکردم. برای ثبات بیشتر زانو و افزایش حجم و قدرت عضله چه تمرینات قدرتی با چه شدت و حجمی پیشنهاد میکنید. و این که ایا با گذشت این مدت از اسیب امکان جراحی هست یا خیر.. ممنون

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  نوید
4 سال قبل

با سلام دوست عزیز
شدت و حجم ورزش در افراد مختلف متفاوت می باشد.
اما بهتر است افزایش شدت ورزش متناسب با تحمل شما باشد.
امکان جراحی زانو نیز همچنان وجود دارد .

محمد منظری
محمد منظری
3 سال قبل

سلام خسته نباشید من فوتبالیست هستم و اخیرا زانو درد خفیفی داشتم و رفتم دکتر و ام آر آی دادم و بعد تو توصیف ام آر آی نوشته ( مختصر سیگنال افزایش یافته در لیگامان acl به نفع پارگی پارسیان low grade می‌باشد) میخواستم بدونم برای اینکه زودتر خوب بشم تمریناتی که دادید و در اینترنت هست کافیه ؟؟!

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  محمد منظری
3 سال قبل

با سلام دوست عزیز
با توجه به ورزش حرفه ای که شما انجام می دهید اگر پارگی پارشیال رباط صلیبی قدامی باشد شما بهتر است که فیزیوتراپی زانو را بطور کامل انجام دهید و از دستگاههایی همچون لیزر درمانی، مگنت درمانی و… جهت بهبودی سریعتر زانو استفاده کنید.
در کنار آن باید ورزش های تخصصی را زیر نظر فیزیوتراپیست خود شروع کنید.

حسین محسنی
حسین محسنی
3 سال قبل

باسلام من یک ساله و نیم رباط و منیکس گام آسیب دید الان دوباره برگشتم به بازی فوتبال روز به روز دارم بهتر میشم نظرشما چیه ادامه بدم

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  حسین محسنی
3 سال قبل

سلام دوست عزیز
بستگی به شدن و نوع آسیب داره.
به عنوان مثال اگر پارگی کامل رباط صلیبی قدامی بوده باشد ممکن است به آرتروز زودرس منجر شود.

محسن
محسن
3 سال قبل

سلام
بنده ۴۷ سال دارم و سه سال قبل MRI زانوی راست کندرومالاسی پاتلا درجه ۱ و پارگی رباط صلیبی ACL خفیف را نشان داد.
اخیرا به دنبال پرش ناخواسته از ارتفاع دچار زانو درد شدم و با مراجعه مجدد به پزشک ارتوپد، MRI هردو زانو، کشیدگی ACL زانوی راست و پارگی خفیف ACL چپ را عنوان نموده است.
سوال من این است که آیا با توجه به برخی مراعات و نرمش‌هایی که انجام داده ام، ممکن است پارگی جزئی و کندرومالاسی زانوی راست بهبود یافته باسد،؟
یا اینکه در گزارش MRI جدید، این موارد از قلم افتاده است؟

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  محسن
3 سال قبل

با سلام دوست عزیز
در کندرومالشی درجه یک و پارگی های خفیف، پس از انجام درمان و رعایت عوامل آسیب زننده امکان ترمیم وجود دارد.
اگرچه ممکن است گاهی نیز بعضی موارد در گزارش MRI از قلم بیافتد ولی در عکس همه چیز مشخص می باشد و پزشک درخواست کننده آن می تواند آسیب ها را تشخیص دهد.

حسین
حسین
3 سال قبل

سلام من ۲ساله که رباط صلیبی ام آسیب دیده و دکتر هم گفت تا ۱۸سالگی باید صبر کنی و جراحی آیا راه دیگه ای وجود داره که به جراحی نیاز نباشد یا اینکه طزریقprp انجام دهم تا زودتر ترمیم شه

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  حسین
3 سال قبل

با سلام دوست عزیز
اگر پارگی رباط صلیبی پارشیال و جزئی باشد با فیزیوتراپی می توان به درمان آن کمک کرد. اما اگر پارگی کامل باشد چون که جوان هستید بهتر است جراحی شود و پس از آن فیزیوتراپی را شروع کنید.
بنظر نمیرسد پی ار پی زانو در شرایط پارگی کامل تاثیری داشته باشد.

حمید
حمید
3 سال قبل

سلام من رباطم(acl) کامل پاره شده و pcl ام خیلی کش اومده با ورزش خوب یا عمل کنم دکتر فعلا فیزیو تراپی نوشته عضلات پام قوی شن

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  حمید
3 سال قبل

با سلام دوست عزیز
پس از پارگی های کامل رباط صلیبی قدامی، بهتر است در سنین پایین ابتدا فیزیوتراپی جهت کاهش درد و التهاب انجام شود و سپس برای انجام جراحی اقدام کنید.
زیرا نبود رباط صلیبی قدامی باعث جابه جایی چرخش لحضه ای مفصل زانو می شود و در طولانی مدت منجر به آرتروز زود رس زانو می شود.

Hamid
Hamid
3 سال قبل

سلام من acl ام کامل پاره شده و pcl ام خیلی کش اومده دکتر فعلا فیزیوتراپی نوشته تا عضلات پام قوی شه به نظرتون عمل کنم

رامین
رامین
3 سال قبل

سلام من سه هفته پیش داخل فوتبال زانوی پای چپم آسیب دید،بعد از ام آر آی داخل جوابیه نوشته degeneration ACL و منیسک و رباط های دیگر کاملا سالم هستند،بعد آسیب هم نه درد داشتم نه ورم و نه کبودی فقط پام توان راه رفتن نداشت،لطفا بگین این کلمه degeneration یعنی باید عمل کنم یا باید فیزیوتراپی برم؟آیا پی آر پی برای ترمیم نتیجه میده؟تشکر میکنم ممنون

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  رامین
3 سال قبل

با سلام دوست عزیز
تغییرات degeneration معمولا یا بع علت افزایش سن می باشد یا علل ژنتیکی و یا فشار زیاد برای مدت طولانی.
از آنجایی که پارگی وجود ندارد بهتر است ابتدا فیزیوتراپی را شروع کنید، پی آر پی را هم می توانید همزمان یا پس از فیزیوتراپی انجام دهید.
اگر بهبودی حاصل نشد به سمت جراحی بروید. ولی معمولا با دو مورد اول بهبودی حاصل می شود.

احمد
احمد
3 سال قبل

سلام من ۲ ماه میشه بعد از فوتبال زانوم آسیب دید دکتر گفت رباط صلیبی آسیب دیده بهتره عمل کنید ولی دردی ندارم و حرکات ورزشی رو به راحتی میتونم انجام بدم دوباره دکتر رفتم گفتن بعد از چند ماه اگه دردی احساس کردم ام ار ای عکس بگیرم امکان هست عکس ام ار ای دقیق نباشه با تشکر

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  احمد
3 سال قبل

با سلام دوست عزیز
اگر پارگی رباط صلیبی کامل باشد، معمولا دردی وجود نخواهد داشت ولی بهتر است در سنین پایین تر جراحی انجام شود که از آرتروز زودرس پیشگیری کند.
اگر پارگی پارشیال باشد ابتدا میتوانید با فیزیوتراپی و ورزش از آسیب بیشتر پیشگیری کنید و در صورت نبود درد و خالی نکردن زانو میتوانید جراحی نکنید.
البته به مقدار زیادی بستگی به نظر جراح زانو دارد.

زانا
زانا
3 سال قبل

سلام.بنده مورخ ۱۷مهر ۹۹ زانوم پیچ خورده‌عکس ام ار ای گرفتم دکتر گفتن asl پاره شده ولی بقیه سالمن..فیزیوتراپی گفتن برم و نیاز ب جراحی نیست فقط از ترس خالی کردن میترسم.
مذکر.۲۸ سال سن وزن۹۳.امکانش هست با استراحت و فیزیو تراپی ترمیم بشه یا حتما باید جراحی کنم.

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  زانا
3 سال قبل

با سلام دوست عزیز
اگر پارگی ناکامل باشد معمولا با فیزیوتراپی و تمرین درمانی بهبودی حاصل می شود.
اما اگر پارگی کامل باشد و شما فرد فعالی هستید بهتر است جراحی ترمیم رباط صلیبی را انجام دهید زیرا نبود رباط صلیبی قدامی ممکن است در سنین بالاتر منجر به آرتروز زودرس شود.
البته در پارگی های کامل نیز فیزیوتراپی توصیه می شود.
ضمنا در ابتدا باید نظر متخصص زانو را مد نظر داشته باشید.

مرتضی شمال
مرتضی شمال
3 سال قبل

سلام مدت ۸ ماه می شود قسمت خارجی زانویم درد دارد. و در مدت چند بار زانویم خیلی خوب شده بود وحتا می توانستم ورزش کنم اما حالا درد بد تر شده ونتیجه امارای هم این چه باید کنم ؟
ریزش مفصلی حداقل دیده می شود. تصور: تصویربرداری MR از یافته های مفصل زانوی چپ بیانگر موارد زیر است: MILD BULKY ACL VWITH INTENS ANALMAL SIGNAL SIGNAL ALBEN AN FIBER ANIERIOR. احتمال دارد ؟ پارگی جزئی ACL. حداقل فشار مشترک.

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  مرتضی شمال
3 سال قبل

با سلام دوست عزیز
نتیجه ام ار ای نشان دهنده پارگی نسبی رباط صلیبی قدامی می باشد. درد شما ممکن است ناشی از آن باشد یا علت دیگری داشته باشد.
احتمالا برای درمان نیاز به فیزیوتراپی و دارو درمانی دارد. بهتر است ابتدا توسط ارتوپد زانو و یا فیزیوتراپیست مورد ارزیابی قرار بگیرید.

محمد
محمد
3 سال قبل

سلام.ایا امکان خطا در ام ار ای هستش ک‌ باعث بشه کشیدگی تاندون به پارگی در تفسیر گزارش بشه؟

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  محمد
3 سال قبل

سلام دوست عزیز
بله گاهی ممکن است بخاطر وجود التهابات شدید در داخل مفصل چنین اتفاقی بیافتد.
گاهی نیز ممکن است اشتباه در تشخیص رخ دهد.

محمد
محمد
2 سال قبل

سلام حدود 2 ماه ازپارگی رباط و مینیسک بنده میگذره و 10 جلسه هم فیزیوتراپی داشتم و الان در حالت کشیده کمی احساس درد دارم ایا با ورزش امیدی به ترمیم میباشد یا خیر؟ البته دکتر بر عمل نظر دارند و 3 تا4 ماه وقت هم داده اند به بنده

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  محمد
2 سال قبل

با سلام دوست عزیز
تصمیم گیری درمورد انتخاب نوع درمان بستگی به شدت، درجه و نوع پارگی دارد. گاهی نیاز به جلسات فیزیوتراپی بیشتری هست.
اگر پارگی ها کامل باشند و علائم درد و خالی کردن زانو ادامه پیدا کند معمولا نیاز به جراحی هست. که البته تصمیم نهایی را پزشک متخصص زانو با توجه به شرایط شما می گیرد.

مبینا
مبینا
2 سال قبل

سلام من ۱۷سالمه حدود۳ماه پیش منیسک و ربات پام به طور کامل پاره شده دکترم بعد کاردرمانی میگه ک تو خوبی فعالیتت ولی خودم خالی کردن رو حس میکنم عمل کنم یا نه؟

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  مبینا
2 سال قبل

با سلام دوست عزیز
با توجه به پارگی کامل رباط و منیسک و خالی کردن متوالی زانو معمولا برای پیشگیری از مشکلات آتی نیاز به جراحی است. البته تصمیم نهایی با توجه به شرایط شما، علائم و نظر پزشک متخصص زانو گرفته می شود.

محمد عزتی
محمد عزتی
2 سال قبل

باسلام
من توی بازی فوتبال زانوم صدایی خورد و درد گرفت mri دادم گفته که پارگی جزیی acl آیا باید عمل کنم یا با فیزیوتراپی خوب میشه می‌خوان بازم به بازی ادامه بدم.

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  محمد عزتی
2 سال قبل

با سلام دوست عزیز چون پارگی خفیف بوده است معمولا با فیزیوتراپی بهبودی حاصل می شود اما تصمیم نهایی بعد از معاینه با توجه به شرایط، علائم و نظر پزشک متخصص زانو گرفته می شود.

ارش
ارش
2 سال قبل

سلام آقای دکتر عزیز من ۲ هفته پیش رفتم گفتLCLپات پارگی جزعی داره و گفت ۳ هفته ببند اول خیلی باد داشت و تازه رفتم دکتر گفت باتو باز کن و یواش یواش ورزش شروع کن و هیچ دارویی و فیزیوتراپی هیچی .آیا درت میشه پام الان یه کمی باد داره پام و زیاد هم نمیشه

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  ارش
2 سال قبل

با سلام دوست عزیز
فیزیوتراپی می تواند بسیار کمک کننده باشد بهتر است فیزیوتراپی را شروع کنید.

عباس
عباس
2 سال قبل

سلام دکتر عکس MRI گرفتم. این supra patell bursa effusion is noted میشه این برام معنی کنی

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  عباس
2 سال قبل

با سلام دوست عزیز
التهاب در ناحیه بورس بالایی کشکک دیده شد.

نیک
نیک
1 سال قبل

سلام خسته نباشید من ۱۹ سالمه و شیش ماهپیش رباط صلیبی زانوم پارگی جزئی پیدا کرد و ولی عمل نکردم دکتر گفت لازم نیست و ۳۰ جلسه فیزیو تراپی رفتم و البته مچ همون پامم همزمان مشکل پیدا کرد الانم چند ماه ورزش تی ار ایکس انجام میدم ولی نمیدونم چقدر مفید هست یا اینکه امکان داره اسیب بیشتر برسونه ممنون میشم راهنماییم کنید ک چ ورزشی و انجام بدم برای بهبود و ایامکان ترمیم داره رباط پام یا نع ؟

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  نیک
1 سال قبل

با سلام دوست عزیز بهتر است همزمان با ورزش فیزیوتراپی رو هم اجام بدین

یونس سلیمانی
یونس سلیمانی
1 سال قبل

سلام من یکی ازرباط صلیبیم پاره شده ویکی دیگه هم هنوز پاره نشده الان ۱۰روزه هست که آسیب دیدم ام ار ای هم گرفتم بردم پیش دکتر گفت باید عمل کنی نظر شما چی هست هنوز درد دارم و نمیتونم زانوم را صاف کنم

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  یونس سلیمانی
1 سال قبل

سلام دوست عزیز درصورت پارگی کامل ربط جهت پیشگیری تز ارتروز بهتره که جراحی کنید در غیر این صورت فیزیوتراپی تا حد زیادی میتونه کمکتون کنه

محمد رضا
محمد رضا
پاسخ دادن  فیزیوتراپی دایان
1 سال قبل

سلام و وقت بخیر خدمت جنابعالی
بنده حدودا ۳ ماه پیش پام تو فوتسال در حین دویدن آسیب دید و صدایی هم احساس کردم
تا دو دقیقه اولش زیاد دردی نبود ؛ ولی بعد خیلی شدید درد گرفت و نتونستم دیگه راه برم ام‌ار ای دادم اینه جوابش acl: high grade tendon tear
دیگه بقیش نرمال بود

الان زانو بند استفاده میکنم حداروشکر تو راه رفتن مشکلی ندارم
ی سری حرکات های ورزشی انجام میدم هروز
۱۰ جلسه هم فیزیوتراپی دکتر برام نوشته :

فقط الان هنوز ورم رو زانوم هست و احساس میکننم خیلی پام لاغر تر از اون پای سالمم شده

آیا بدون عمل مشکلم حل میشه؟

سعید
سعید
پاسخ دادن  فیزیوتراپی دایان
1 سال قبل

با سلام دکتر عزیز خسته نباشید من یک ماه پیش بر اثر ضربه به پشت سمت چپ سرم تعادلمو از دست دارم و زانوم پیچ خورد رفتم ام ار ای جواب ام ار ای.
Increase signal at acl infavor of
partial tear is evident grade II

Evidence of grade ii tear
at posterior horn of medial meniscus

بی زحمت راهنماییم میکند چه کار کنم ممنونم ایا رباط طلیبی نیمه پاره شده باشه ترمیم میشه خودش

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  سعید
1 سال قبل

با سلام دوست عزیز
با توجه به اینکه پارگی ها کامل نیستند اگر قفل شدگی شدید زانو یا خالی کردن های پی در پی وجود نداشته باشد فیزیوتراپی می تواند به درمان آن بسیار کمک کند.

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  یونس سلیمانی
1 سال قبل

سلام دوست عزیز درصورت پارگی کامل ربط جهت پیشگیری از ارتروز بهتره که جراحی کنید در غیر این صورت فیزیوتراپی تا حد زیادی میتونه کمکتون کنه

محمد رضا
محمد رضا
1 سال قبل

سلام و وقت بخیر خدمت جنابعالی
بنده حدودا ۳ ماه پیش پام تو فوتسال در حین دویدن آسیب دید و صدایی هم احساس کردم
تا دو دقیقه اولش زیاد دردی نبود ؛ ولی بعد خیلی شدید درد گرفت و نتونستم دیگه راه برم ام‌ار ای دادم اینه جوابش acl: high grade tendon tear
دیگه بقیش نرمال بود

الان زانو بند استفاده میکنم حداروشکر تو راه رفتن مشکلی ندارم
ی سری حرکات های ورزشی انجام میدم هروز
۱۰ جلسه هم فیزیوتراپی دکتر برام نوشته :

فقط الان هنوز ورم رو زانوم هست و احساس میکننم خیلی پام لاغر تر از اون پای سالمم شده

آیا بدون عمل مشکلم حل میشه؟

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  محمد رضا
1 سال قبل

سلام دوست عزیز 10 جلسه فیزیوتراپی انجام شود که عضلات تقویت شود، لیزر بسیار مفید میباشد، حتی المکان از عمل بپرهیزید و با فیزیوتراپی مشکل رو تا حد امکان برطرف کنید

حانا
حانا
1 سال قبل

سلام
من آسیب ACL بدون پارگی داشتم با ورزش های زانو و ترکیب کمپرس سرد و گرم بهتر شدم. البته تمام مدت زیر نظر ارتوپدیست بودم.

محمدرضا
محمدرضا
1 سال قبل

سلام خدمت شما دکتر محترم و ممنونم از نظرات شما که خیلی کمک کننده هست

من شیراز زندگی میکنم و دبیر ورزش هستم وسنم هم 31سال هست

مدت ۱ ماهه acl زانوی چپم دچار پارگی 50درصد شده و با معاینه متخصص. زانوم خالی نمیکنه
و 10جلسه فیزیوتراپی نوشت که انجام دادم و الان به راحتی میتونم روی پام راه برم. فقط وقتی که زانومو کامل باز میکنم مقدار کمی احساس درد دارم
نظر دکترم اینه که با تقویت زانو نیاز به عمل نیست و مشکلی پیش نمیاد
حالا سوال من از شما اینه که با توجه به نظر پزشکم و با توجه به اینکه دبیر ورزش هستم وهمیشه باید فعالیت داشته باشم تا چه حدی میتونم ورزش کنم تا خدایی نکرده اون 50درصد پاره نشه

وسوال دومم اینه که شما توصیه به عمل میکنید یا نه ؟

وسوال اخر هم اینه که با توجه به اینکه ۵۰ درصد acl پاره هست. ایا ممکنه دچار ارتروز زانو زودرس بشم یا نه ؟؟؟

محمد
محمد
1 سال قبل

سلام خسته نباشید
من من فوتبال حرفه ای بازی میکنم حدودا 3 ماه پیش توی فوتبال در موقع استارت زدن زانوم درد گرفت ولی صدایی توی زانو نشنیدم mri دادم بردم پیش دکتر تویmri زده بود پارگی کامل acl ولی دکتر توی معاینه گفتن که کامل پاره نشده و من میتونم خیلی خوب بدوم ولی موقع چرخش های سنگین و تغر جهت خیلی سریع پام یکم خالی میکنه و برای من دوتا قرص ضد التهاب زانو نوشتن و تمرین برای قوی شدن عضلات چهارسر ران بهم دادن آیا امکان اشتباه کردن mri در جواب به پارگی acl بخاطر داشتن التهاب زانو وجود داره؟
نظر شما چیه چیکار کنم؟

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  محمد
1 سال قبل

با سلام دوست عزیز
بله اگرالتهاب داخل زانو زیاد باشد احتمال تشخیص پارگی به اشتباه ممکن است. بهتر است بعد از چند مدت مجدد mri انجام شود.

خانم ۴۳ساله
خانم ۴۳ساله
1 سال قبل

سلام خسته نباشید من لوپوس دارم همیشه درد مفاصل ولی چند ماه پیش در حال رقص پام خالی کردبعد ام ار ای و عکس گرفتم گفتن رباط صلیبی قدامی با مینیکس پاره شده تو خونه استراحت کردم و فیزیوتراپی خیلی خوب شدم،وچند روز پیش رفتم پیش دکتر جراح و ارتوپدی پام و معاینه کرد هی پیچ میدادفشاروارد میکرد برا معاینه ،الان دوباره درد دارم علتش چیه یعنی دوباره صدمه دیده؟ من نمیتونم عمل کنم به خاطر مشکلاتم چیکار کنم ؟ممنونم

محسن ابراهیمی
محسن ابراهیمی
1 سال قبل

با سلام و خدا قوت خدمت شما.
زانوی چپم دچار پارگی 80درصد رباط صلیبی شده.
به توصیه پزشک ارتوپد مشغول تقویت عضلات چهارسر هستم.به نظر شما احتمال ترمیم رباطم وجود داره و اینکه آیا میتونم با این شرایط زانو،به فوتبال برگردم یا نه؟
ممنون از توجه شما…

مریم احمدی تبار
مریم احمدی تبار
1 سال قبل

سلام روز بخیر استاد
بنده زانوی راستم کمی آب آورده و طبق ام آر آ تاندون صلیبی همین پا آسیب دیده ولی پاره نشده زانوم بدجوری قفل می کنه تمریناتی که در بالا داده آید برای هر دو پا یکسان باید انجام شود ؟اگر نه لطفا توضیح بدهید من چطور انجام بدهم با تشکر

icylady
icylady
1 سال قبل

سلام,وقت بخیر, رباط صلیبی من سه ماه پیش ۶۰ درصد پاره شده ,پزشک ارتوپد وپزشک فیزیوتراپ در معاینه اولیه گفتن عمل میخواد ولی بعد از ۱۰ جلسه فیزیو تراپی دکتر گفت نیازی نیست فقط ده جلسه دیگه برو فیزیوتراپی,ولی من هنوز درد دارم تمام مدت وبعد از ورزش برای قوی کردن عضلات چهار سر رانم ,زانوم شدیدا قفل میکنه.چه راهکاری دارین?

فاروق
فاروق
10 ماه قبل

سلام و خسته نباشید جناب دکتر عزیز
بنده 3 ماه قبل در یک فعالیت ورزشی با نظر دکتر رباط acl و LCL و منیسکم آسیب دید، و بعد 2 ماه ام آر آی گرفتم و نوشته بود که aclم کاملا پاره شده و در مورد LCL و منیسک نوشته بود سالم هستن، ولی الان من با رباط کاملا پاره شده راحت میتونم ورزش کنم و راه برم و حتی در بدنسازی اسکات و لیفت سنگین بزنم، و پامم خالی نمیشه اصلا، سوالم اینه طبیعیه با وجود پارگی کامل. رباط acl درد نداشته باشی و راحت ورزش سنگین کنی؟
به نظرتون رباط واقعا پارگی کامل داره یا جزئی؟

ایمان
ایمان
9 ماه قبل

سلام خسته نباشید
آقای دکتر ما بسکتبال بازی میکنیم وقتی پریدیم تعادلمون بهم خورد با یه پا امدیم پایین و پا صدا داد و بعد افتادیم درد داشتم زیاد بعد که نشستم نمیتونستم روش راه برم ولی میتونستم کامل جمع کنم ولی نمیتونستم کامل باز کنم و رفتم دکتر دکتر گفت ۱۴ روز داخل اتل بزار و بعد ام ار ای بده من دادم و امدم نشون دادم گفت رباط و منیسک پاره است و من رفتم بوشهر پیش دکتر رزاز ایشون گفت فقط رباط صلیبی پاره است تقریبا کامل وبهم گفت برو فیزتراپی انجام بده ۱۰ جلسه بنظر شما عمل کنم بهتر است یا نکنم زانو لق نمیزنه کشک هم جا به جا نمیشه

مهدی
مهدی
8 ماه قبل

سلام خسته نباشید حدودا یک ماه قبل تو ورزش دچار آسیب شدم وتشخیص پزشک پارگی رباط صلیبی بود که ابتدا پونزده جلسه فیزیوتراپی آمپول برای کاهش التهاب تجویز نمودند جواب ام ار ای ..
ACL : Acute near complete tear in mid part . No obvious antrerior tibial translation is noted.
الان دکتر گفته باید عمل کنم بنظرشما نیاز به جراحی هست..امکان داره با فیزیوتراپی وتوانبخشی زانو دیگه نیاز به جراحی نباشه.؟

مهدی
مهدی
8 ماه قبل

سلام خسته نباشید حدودا یک ماه قبل تو ورزش دچار آسیب شدم وتشخیص پزشک پارگی رباط صلیبی بود که ابتدا پونزده جلسه فیزیوتراپی آمپول برای کاهش التهاب تجویز نمودند جواب ام ار ای ..
ACL : Acute near complete tear in mid part . No obvious antrerior tibial translation is noted.
الان دکتر گفته باید عمل کنم بنظرشما نیاز به جراحی هست..امکان داره با فیزیوتراپی وتوانبخشی زانو دیگه نیاز به جراحی نباشه.؟

احمدرضا
احمدرضا
8 ماه قبل

سلام اقای دکتر وقت بخیر
من دوماه پیش زانوی سمت چپم تو والیبال اسیب دید و ام آر آی گرفتم پارگی جزئی acl رو نشون داد
دکتر رفتم گفتن فیزیوتراپی انجام بدهو اب درمانی کن
بنظرتون نیاز به عمل جراحی دارم یا نه؟؟
ممنونم

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.