فیزیوتراپی در دولت با بیمه تامین اجتماعی

فیزیوتراپی یکی از شاخه‌های درمانی است که با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند حرکت، گرما، سرما، الکتریسیته، نور، آب و ماساژ، به درمان و توانبخشی بیماران مبتلا

ادامه مطلب