فیزیوتراپی شکستگی با مگنت تراپی

فیزیوتراپی شکستگی و پیچ خوردگی

فیزیوتراپی شکستگی و فیزیوتراپی پیچ خوردگی به مجموعه روش‌های درمانی گفته می‌شود که در کلینیک‌های فیزیوتراپی برای کمک به بهبودی و تسریع روند درمان افرادی که در حال تجربه شکستگی و پیچ خوردگی در نواحی مختلف بدن خود هستند، استفاده می‌شود.

ادامه مطلب

فیزیوتراپی در دولت با بیمه تامین اجتماعی

فیزیوتراپی در دولت با بیمه تامین اجتماعی

فیزیوتراپی یکی از شاخه‌های درمانی است که با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند حرکت، گرما، سرما، الکتریسیته، نور، آب و ماساژ، به درمان و توانبخشی بیماران مبتلا

ادامه مطلب