فیزیوتراپی رباط صلیبی خلفی PCL و درمان آن

فیزیوتراپی رباط صلیبی خلفی
فیزیوتراپی رباط صلیبی خلفی
بنر تماس با فیزیوتراپی دایان

فیزیوتراپی رباط صلیبی خلفی PCL و توضیحات کامل و جامع در مورد نوع آسیب و تمامی درمانهای موجود: رباط صلیبی خلفی یا PCL قویترین رباط در زانو است.

PCL قوی تر از رباط صلیبی جلویی یا ACL است، قوی تر از آنچه اکثر مردم شنیده اند.

درد بدن و فیزیوتراپی

از درد و کوفتگی بدن خسته شدی؟
تماس بگیر و وقت معاینه یا فیزیوتراپی تنظیم کن!

از آنجا که رباط صلیبی جلویی یا ACL بیشتر از PCL دچار آسیب می شود، بیشتر شناخته شده است.

پارگی رباط صلیبی PCL تقریبا  دلیل 20% از آسیب های رباط زانو است.

ACL در مقابل PCL در زانو قرار گرفته است و به همین دلیل ممکن است پارگی PCL در معاینات تشخیص داده نشوند.

بسیاری از افراد چندین ماه پس از آسیب دیدگی و بعد از سومین یا چهارمین نظر پزشک متوجه این مشکل می شوند.

وظیفه ی رباط صلیبی خلفی این است که در هنگامی که زانو به طور کامل خم می شود از حرکت استخوان درشت نی (Tibia) به عقب جلوگیری کند.

بنابراین، بیماران مبتلا به آسیب ربط صلیبی خلفی PCL اغلب از مشکلاتی مثل کندی در حرکت و از مشکل بودن پایین رفتن از پله ها یا انجام فعالیت هایی که شامل پیخ خوردن و چرخش هستند، شکایت می کنند.

اساس آسیب های رباط صلیبی خلفی PCL

درمان رباط صلیبی خلفی
درمان رباط صلیبی خلفیPCL

 از آنجا که PCL بسیار قوی است، به طور کلی، باید ضربه بزرگی خورده باشد یا آسیب شدیدی دیده باشد که پاره شده باشد.

آسیب دیدگی رباط صلیبی خلفی PCL معمولا در تصادفات جاده ای که زانوی شما به داشبورد برخورد کرده است، رخ می دهند.

همچنین بازیکنان فوتبال هنگامی که روی یک زانو خم می شوند، ممکن است دچار جراحت PCL شوند.

آسیب دیدگی های PCL با توجه به میزان پارگی رباط طبقه بندی می شوند.

انواع پارگی رباط صلیبی خلفی

پیچ خوردگی رباط صلیبی PCL درجه 1: پارگی جزئی PCL. این زانوها زیاد سست نیستند.

پارگی رباط صلیبی PCL درجه 2: معمولا بیش از 50٪ از رباط پاره می شود.

پارگی رباط صلیبی PCL درجه 3: در صورتی است که PCL به طور کامل پاره شده باشد.

برعکس آسیب دیگی های رباط صلیبی ACL، اکثر افرادی که PCL آنها آسیب دیده است، متوجه تورم یا درد نمی شوند.

این موضوع به این دلیل است که PCL در پشت مفصل زانو قرار دارد و بسته به محل پارگی رباط، ممکن است باعث ایجاد خونریزی در زانو نشود.

هنگامی که ACL فردی پاره می شود، به ندرت قادر خواهد بود که با آن پا راه برود.

هنگامی که کسی دچار پارگی PCL می شود، ممکن است از درد شکایت کند، اما اغلب می تواند پس از آسیب، از میدان خارج شود.

آناتومی PCL

هم استخوان ران (femur) و هم استخوان درشت نی در ساق پا به مفصل زانو متصل هستند.

آنها با رباط های زیادی در کنار هم قرار می گیرند. رباط صلیبی خلفی  (PCL) در پشت زانو قرار گرفته است.

PCL قطعا بزرگترین و قوی ترین رباطی است که اجزای زانو را کنار هم نگه می دارد.

پارگی رباط صلیبی PCL

آسیب رباط صلیبی
رباط صلیبی خلفی زانو

جراحت های رباط صلیبی خلفی به اندازه ی جراحت های رباط های  دیگر زانو مانند  ACL یا MCL  شایع نیستند.

همانطور که قبلا اشاره کردم، بعید نیست که افراد فکر کنند که پارگی PCL آنها، فقط یک کشیدگی یا پیچ خوردگی است، زیرا آنها اغلب پس از پارگی PCL، درد زیادی ندارند.

بسیاری از افرادی که دچار آسیب دیدگی  PCL می شوند، فورا به دنبال درمان آن نمی روند.

اغلب پارگی های  PCL به علت جراحت هایی رخ می دهند که در آنها نیرو و فشار زیادی به زانو وارد شده است.

این جراحت ها ممکن است در تصادفات رانندگی و یا هنگامی که زانوی خم شده ی شما محکم به زمین برخورد می کند به وجود آیند.

کشیدگی بیش از حد زانو وقتی که زانو به عقب خم می شود، هم مورد نسبتا معمول دیگری است که می تواند منجر به این گونه جراحت ها شود.

از آنجا که جراحت PCL در اثر وارد شدن فشار یا نیروی زیادی به وجود می آیند، بعید نیست که در هنگام حادثه، رباط های دیگر زانو نیز مجروح شوند.

جراحت های معمول دیگری که ممکن است به همراه آسیب دیدگی PCL رخ دهند، شامل آسیب دیدگی رباط ACL ، رباط طرفی خارجی و یک ناحیه ی پیچیده از زانو که آن را گوشه ی خلفی زانو می نامیم، می شوند.

علائم آسیب های رباط صلیبی PCL

نشانه هایی که بعد از پارگی  PCL به وجود می آیند، بستگی به شدت آسیب دیدگی تان دارد.

آسیب دیدگی های درجه ی یک که پیچ خوردگی ها هستند، موجب ایجاد درد و ناراحتی  در پشت زانو می شوند.

این پیچ خوردگی ها باعث بی ثباتی و خالی کردن زانو نمی شوند.

در جراحت های درجه ی دو، پارگی های جزئی درPCL  به وجود می آیند. در این موارد PCL شل خواهد شد، ولی نه آنقدر که باعث بی ثباتی زانو گردد.

اگر در جراحت PCL  از نوع درجه ی دو، در زانو احساس بی ثباتی کنید، به این دلیل است که بیش از یک رباط در زانوی شما آسیب دیده است.

آسیب های PCL  از نوع درجه ی سه معمولا به همراه جراحت دیگر رباط های زانو رخ می دهند. شایع ترین این جراحات، جراحت رباط طرفی خارجی و جراحت گوشه ی خلفی زانو هستند.

بعد از جراحت درجه ی سه ی PCL، فرد احساس خواهد کرد که زانویش شل شده است و لق می خورد. برای بیشتر این افراد پایین رفتن از پله ها و پایین آمدن از سرازیری مشکل خواهد بود.

اگر این پارگی قسمت جانبی زانو را درگیر کند، متوجه خواهید شد که زانویتان خالی می کند و به یک سمت می رود.

جراحت PCL درجه ی سه ای که قسمت جانبی زانو را درگیر کند، عموما منجر به بی ثباتی زیاد زانو می شود.

از نوع درجه ی سه معمولا به همراه جراحت دیگر رباط های زانو رخ می دهند. شایع ترین این جراحات، جراحت رباط طرفی خارجی و جراحت گوشه ی خلفی زانو هستند.

بعد از جراحت درجه ی سه ی PCL، فرد احساس خواهد کرد که زانویش شل شده است و لق می خورد.

برای بیشتر این افراد پایین رفتن از پله ها و پایین آمدن از سرازیری مشکل خواهد بود.

اگر این پارگی قسمت جانبی زانو را درگیر کند، متوجه خواهید شد که زانویتان خالی می کند و به یک سمت می رود.

جراحت PCL درجه ی سه ای که قسمت جانبی زانو را درگیر کند، عموما منجر به بی ثباتی زیاد زانو می شود.

از نوع درجه ی سه معمولا به همراه جراحت دیگر رباط های زانو رخ می دهند. شایع ترین این جراحات، جراحت رباط طرفی خارجی و جراحت گوشه ی خلفی زانو هستند.

بعد از جراحت درجه ی سه ی PCL، فرد احساس خواهد کرد که زانویش شل شده است و لق می خورد.

برای بیشتر این افراد پایین رفتن از پله ها و پایین آمدن از سرازیری مشکل خواهد بود.

اگر این پارگی قسمت جانبی زانو را درگیر کند، متوجه خواهید شد که زانویتان خالی می کند و به یک سمت می رود.

جراحت PCL درجه ی سه ای که قسمت جانبی زانو را درگیر کند، عموما منجر به بی ثباتی زیاد زانو می شود.

معاینه آسیب های PCL

برای یک جراح با تجربه ی زانو، تشخیص جراحت PCL  دشوار نیست.

در حالی که دراز کشیده اید، پزشک زانوی شما را 90 درجه خم می کند و ساق پایتان را به عقب فشار می دهد.

اگر ساق پا به سمت عقب آویزان شود، PCL مجروح شده است.

مهم ترین قسمت معاینه ی فیزیکیبرای جراحت  PCL تشخیص پارگی های احتمالی است. 

درمان PCL با توجه به درجه ی آن و اینکه آیا جراحت فقط یک قسمت از بدن را تحت تاثیر قرار داده است یا نه، تعیین می شود.

اگر رباط های دیگری هم پاره شده باشند، عموما هر چه عمل جراحی زودتر انجام شود، این جراحت ها خیلی بهتر بهبود پیدا می کنند.

اگر هم PCL و هم قسمت جانبی زانویتان مجروح شده باشند، شرایط رگ های خونی شما و عصبی که به خارج از پا کشیده می شود، نگران کننده خواهد بود.

در جراحت های  PCL شدید، زانو ممکن است جا به جا شده و از مفصل در بیاید. این در رفتگی می تواند جریان خون در پا را دچار مشکل کند و یا اینکه ممکن است به  عصب پرونیل  (peroneal) آسیب بزند.

آسیب دیدن این عصب موجب می شود که نتوانید مچ پایتان را به بالا و پایین حرکت دهید.

بعد از اولین مراجعه به پزشک، پزشک معمولا  دستور یک  MRI را می دهد تا یکپارچگی غضروف و سایر ساختارهای زانو را بررسی کند.

زمانی که وضعیت بیمار مشخص شد، پزشک می تواند برای درمان برنامه ریزی کند.

درمان آسیب های رباط صلیبی PCL

درمان رباط صلیبی خلفیPCL زانو
جراحی رباط صلیبی خلفی زانو

بسیاری از جراحات  PCL بدون جراحی قابل درمان هستند. تمام جراحت های  PCL درجه ی یک و دو که قسمت های دیگر بدن را تحت تاثیر قرار نداده باشند، می توانند با فیزیوتراپی درمان شوند.

اکثر ورزشکارانی که دچار جراحت های  PCL  درجه ی یک و دو می شوند، قادر خواهند بود که در عرض چند هفته یا چند ماه با کمک فیزیوتراپی رباط صلیبی خلفی PCL به عرصه ی ورزش بازگردند.

درمان جراحت های درجه ی 3 که موجب ناپایدار شدن زانو یا خالی کردن زانو می شوند، جراحی است. طی جراحی  PCL یک رباط  PCL جدید از بازسازی می شود.

2 یا 3 سوراخ کوچک در استخوان ایجاد می شود. رباط جدید در این سوراخ ها قرار داده شده و با پیچ کردن به استخوان متصل می شود.

در طول معاینات شما در مطب، اگر آسیب های دیگری نیز وجود داشته باشند، پزشک می تواند آنها را تشخیص دهد.

اگر پزشک متوجه جراحات دیگری در زانو شود، آنها را در همان زمان تعمیر یا بازسازی می کند. پارگی های منیسک زانو نیز در صورت وجود تعمیر می شوند.

شایع ترین آسیب های مربوط به جراحت رباط ها عبارتند از جراحت LCL یا جراحت های رباط طرفی خارجی  و گوشه ی خلفی زانو.

اگر آسیب دیدگی تان اخیرا اتفاق افتاده باشد، اغلب می توان این ساختارها را ترمیم کرد. اگر آسیب قدیمی یا مزمن باشد، پزشکان مجبور خواهند بود تا بازسازی LCL و گوشه ی خلفی زانو را انجام دهند.

این کار ممکن است به نظر سخت برسد …  اما اگر تمام رگ های پاره شده که التیام پیدا نکرده اند، ترمیم نشوند، احتمال موفقیت آمیز نبودن عمل جراحی  PCL بیشتر خواهد شد.

بنابراین، اگر چند رباط از زانویتان دچار آسیب شده باشد، باید تمام رباط ها همزمان ترمیم شوند. وسپس فیزیوتراپی رباط صلیبی خلفی وسایر رباط ها همزمان شروع شود. این روش مطمئن ترین راه برای بازگشت به یک سبک زندگی فعال است.

فیزیوتراپی رباط صلیبی خلفی PCL

فیزیوتراپی رباط صلیبی خلفی معمولا بلافاصله بعد از ایجاد آسیب شروع می شود

بهترین راه برای جلوگیری از جراحی بازسازی رباط صلیبی، انجام یک برنامه جامع توانبخشی و ورزشی برای آسیب رباط (PCL) زانو می باشد  که شامل تقویت عضلات ساق پا، تمرینات تعادلی و افزایش حس عمقی و همچنین تمرینات مرتبط با چابکی و افزایش توانایی عملکردی در آن ورزش خاص می باشد.

فیزیوتراپیست شما یک متخصص در تجویز تمرینات مخصوص پارگی رباط PCL زانو می باشد.

ما در فیزیوتراپی پیشرفته دایان سعی خواهیم کرد با ورزش درمانی و درمانهای دستی و استفاده از جدیدترین دستگاههای روز دنیا همانند لیزر درمانی پرتوان، مگنت درمانی (مغناطیس درمانی)، طب سوزنی و درای نیدلینگ، الکتروتراپی، شاک ویو درمانی، ایرکامپرشن، کینزیوتیپینگ، بیوفیدبک ورزشکاران، ماشاژ درمانی و… در فیزیوتراپی رباط صلیبی خلفی به بهبودی سریعتر شما کمک خواهیم کرد.

فیزیوتراپی رباط صلیبی خلفی PCL و مقاله جامع در مورد علت ایجاد و راه های درمان آن در فیزیوتراپی پیشرفته دایان واقع در خیابان دولت تهران 0212278604909128340536

ریکاوری بعد از جراحت PCL و جراحی PCL

ریکاوری با فیزیوتراپی رباط صلیبی خلفی PCL پس از یک آسیب PCL خفیف بسیار سریعتر از ریکاوری پس از آسیب PCL ای است که نیاز به جراحی دارد.

بیماری که دچار پیچ خوردگی PCL شده است، قادر خواهد بود که در عرض چند هفته یا چند ماه با کمک فیزیوتراپی رباط صلیبی خلفی به عرصه ی رقابت های ورزش بازگردد.

پس از جراحی PCL ما باید منتظر بمانیم تا رباط های زانو بهبود پیدا کنند. همچنین نیاز به فیزیوتراپی زانو داریم تا پای شما قوی و آماده بازگشت به رقابت های ورزشی شود.

پس از بازسازی PCL، بسیاری از ورزشکاران به 8 تا 10 ماه وقت نیاز دارند تا بتوانند به رقابت ها بازگردند.

اگر یک ورزشکار نیاز به ترمیم PCL و گوشه خلفی داشته باشد، معمولا قبل از بازگشت به رقابت ها به 10 تا 14 ماه زمان برای بازسازی و توانبخشی و فیزیوتراپی رباط صلیبی خلفی نیاز دارد.

فیزیوتراپی رباط صلیبی قدامی ACL

0 0 امتیازها
امتیازدهی

بفرست برای کسی که نیاز داره ببینه . . .

بیشتر در این رابطه بخوانید

آخرین مقالات در فیزیوتراپی دایان

عضویت
اطلاع دهی برای
guest

6 نظرات
قدیمی‌ترین
جدیدترین
بارخورد درون خطی
نمایش همه دیدگاه‌ها
Amir
Amir
5 سال قبل

من عمل کرده ام رباط خلفی جدید جایگزین کرده اند ولی الان هنوز پا هایم کمی لق می زند بعد 3 ماه عمل علت چیست

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  Amir
5 سال قبل

سلام دوست عزیز
بعد از جراحی رباط صلیبی همیشه فیزیوتراپی تجویز می شود. که در فیزیوتراپی با کمک دستگاههایی همانند لیزر و مگنت به ریکاوری رباط صلیبی کمک می شود. همچنین با کمک ورزش درمانی در فیزیوتراپی مشکلاتی همچون لق خوردن پا و ضعف عضلات برطرف می شود.

عاطفه
عاطفه
4 سال قبل

سلام من شناگر هستم حدود يك سال پيش هنگام تمرينات شناي قورباغه متوجه شدم زانوي پاي راستم درد ميگيره درد كشيدگي پشت زانو. احساس ورم پشت زانو و درد هنگام تمرين و بعد از تمرين دارم .احساس ميكنم پشت زانوم ورم داره و سنگينه درد مزمن هم دارم وقتي استراحت ميكنم و و زانوم رو خم نميكنم مدتي بهتر ميشم و با فشار كوچيكه ديگه اي مجددا بدتر ميشه. ميخواستم ببينم بايد برم دكتر يا مشكل خاصي نيست؟

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  عاطفه
4 سال قبل

با سلام
التهاب و درد پشت زانو ممکن است بخاطر وارد شدن نیروی زیاد به عضلات ، ضربه، التهابات داخل مفصل و… باشد.
ولی شایع ترین علت که به علائم شما ممکن است نزدیک باشید مشکل سیست بیکر cyct baker می باشد که التهاب بالشتک پشت زانو است که معمولا به علت فشار زیاد به عضلات پشت زانو منجر به التهاب کیسه مایع پشت زانو می شود.
شما در مرحله اول بهتر است معاینه شوید.
در مرحله دوم اگر تشخیص بر سیست بیکر باشد میتوانید از پماد دیکلوفناک بر روی پشت زانو استفاده کرده که التهاب آن کاهش پیدا کند.
در صورت ادامه پیدا کردن درد میتوانید از فیزیوتراپی جهت درمان آن کمک بگیرید.

Mohamad
Mohamad
2 سال قبل

وقت بخیر
بعد از عمل pcl نمیتونم پامو کامل خم یا راست و خیلی محدود شده دقیقا باید چکار کنم

فیزیوتراپی دایان
فیزیوتراپی دایان
پاسخ دادن  Mohamad
2 سال قبل

با سلام دوست عزیز
پس جراحی های رباط صلیبی فیزیوتراپی بلافاصله شروع می شود و با کمک فیزیوتراپی و تمرین درمانی می توان دامنه حرکتی نرمال زانو را برگرداند.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.