کشیدگی ران و عضلات ران

 کشیدگی ران چیست؟  یک کشیدگی ران اشاره به جراحتی دارد که در آن فیبرها در عضلات چهار سر بیش از حد کشیده میشوند.  ماهیچه های درون ران  از سه گروه اصلی تشکیل شده اند. عضلات چهار سر در …

 کشیدگی ران و عضلات ران ادامه مطلب »