تنیس البو

بیماری تنیس البو یا اپی کندیلیت جانبی یا آرنج تنیس بازان تورم دردناک عضلات خارجی و مفصل آرنج به دلیل فشار تکراری (استفاده بیش از حد) است. در این آسیب درد در ناحیه بیرونی آرنج ( سمت جانبی) …

تنیس البو ادامه مطلب »