لغزش مهره کمر (Spondylolisthesis) چیست؟

مشکل لغزش مهره کمر وقتی به وجود می آید که یکی از مهره های ستون فقرات از روی مهره زیرین خود، جا به جا شده باشد. ستون فقرات 33 مهره دارد که به صورت ستونی بر روی هم …

لغزش مهره کمر (Spondylolisthesis) چیست؟ ادامه مطلب »