بیماری زونا یا shingles چیست؟

بیماری زونا چیست؟ زونا عفونتی است که عامل مولد آن ویروس واریسلا زوستر است، این ویروس همان ویروس بیماری آبله مرغان است. حتی بعد از این که عفونت آبله مرغان از بین رفت، ویروس زونا ممکن است در …

بیماری زونا یا shingles چیست؟ ادامه مطلب »