سزاموئیدیت : درد زیر انگشت بزرگ پا

آیا زیر انگشت بزرگ پایتان درد می کند؟ آیا به همین علت در راه رفتن یا دویدن دچار مشکل شده اید؟ آیا معمولا می دوید و می رقصید؟ آیا اغلب کفشهای پاشنه بلند می پوشید؟ اگر اینطور است، …

سزاموئیدیت : درد زیر انگشت بزرگ پا ادامه مطلب »