تکنیک گرستون در فیزیوتراپی (Graston Technique)

آیا با تکنیک گرستون در فیزیوتراپی آشنا هستید؟ کار اصلی یک فیزیوتراپیست کمک به افزایش توانایی بیمار در حرکت کردن، کاهش درد، بازیابی عملکرد و جلوگیری از ناتوانی است و در حالی که برای دستیابی به این هدف …

تکنیک گرستون در فیزیوتراپی (Graston Technique) ادامه مطلب »