ارزیابی ارگونومیک

ارزیابی آرگونومیک، یک ارزیابی از محیط کار فرد است تا اطمینان حاصل شود که این محیط برای استفاده فرد مناسب است. ارزیابی های آرگونومیک توسط متخصصان دارای صلاحیت انجام می شوند. فیزیوتراپیست ها متخصصین ایده آلی برای انجام …

ارزیابی ارگونومیک ادامه مطلب »