درمان صرع و انواع آن + تشخیص

برای تشخیص و درمان بیماری صرع ، دلیل بیماری، پزشک علائم و تاریخچه بیماری های بیمار را بررسی خواهد کرد. پزشک ممکن است برای تشخیص بیماری صرع و تعیین دلیل تشنج ها دستور انجام چند آزمایش را بدهد، …

درمان صرع و انواع آن + تشخیص ادامه مطلب »