۲۵ بهمن, ۱۳۹۷

تکنولوژی؛ استفاده از موبایل و درد گردن

سندرم گردن متن یا گردن پیامکی نوعی آسیب و یا درد گردن است که براثر فشار های مکرری به وجود می آید. این فشارها با آویزان […]