فیزیوتراپی پیچ خوردگی گردن یا کجی گردن

   تا به حال اتفاق افتاده است که بعد از بیدار شدن از خواب ناگهان درد شدیدی را در گردن خود احساس کرده باشید؟  پس از آن، برای چند روز، گردن را کمی کج نگه خواهید داشت و …

فیزیوتراپی پیچ خوردگی گردن یا کجی گردن ادامه مطلب »