پیچ خوردگی و آسیب رباط داخلی زانو یا MCL

رباط طرفی داخلی زانو یا (Medial Collateral Ligament)  چیست؟  رباط طرفی داخلی (MCL) زانو یکی از رباط های زانو است که در ناحیه داخلی زانو قرار دارد و کندیل استخوان فمور در سطح داخلی و کندیل استخوان تیبیا …

پیچ خوردگی و آسیب رباط داخلی زانو یا MCL ادامه مطلب »