فیزیوتراپی: 5 فایده مهم آب درمانی

آب درمانی، چه آیورودا باشد و چه آیین های ژاپنی، تمام فرهنگ های باستانی توجه به اهمیت مصرف آب را برای درمان بیماری های مختلف و نیز کم کردن چند کیلوگرم وزن، توصیه می کنند. آیورودا (آیورودا یک …

فیزیوتراپی: 5 فایده مهم آب درمانی ادامه مطلب »