چرا باید از شکر تصفیه شده پرهیز کنیم؟

دانستن اینکه چه مواد غذایی را به بدنمان می رسانیم، به اندازه دانستن اینکه چه مواد شیمیایی را نباید به پوستمان بزنیم اهمیت دارد.  شکر تصفیه شده  شیرینی ها، طعم دهنده ها و چیزهایی مثل آنها بسیار خوشایند …

چرا باید از شکر تصفیه شده پرهیز کنیم؟ ادامه مطلب »