سندرم پای بیقرار restlessness legs

یک فرد مبتلا به سندرم پای بیقرار (restless legs)، معمولا پس از رفتن به رختخواب، در ساق ها و ران هایش احساس ناراحتی می کند و احساس می کند که باید آنها را بجنباند. از آنجا که این …

سندرم پای بیقرار restlessness legs ادامه مطلب »