19 تیر, 1399
پارگی مینیسک

پارگی مینیسک

راه های درمان پارگی مینیسک به خصوص مینیسک زانو چیست؟ مینیسک بخشی از غضروفی است که زیرسازی نرم بین استخوان ران و درشت نی (استخوان قلم) فراهم می کند. در هر مفصل زانو، دو مینیسک وجود […]