13 آذر, 1398
فیزیوتراپی ران پا

علت درد ران پا و درمان فیزیوتراپی

دلایل درد ران  فیزیوتراپی ران پا بر اساس علت درد انجام میشود. درد ران پان به خصوص چهار سر ران پا می تواند در اثر جراحت تاندون و ماهیچه های اطراف آن ایجاد شده باشد.  گروه های […]