۱۳ بهمن ۱۴۰۰
فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی در منزل یکی از شیوه های ارائه خدمات فیزیوتراپی است که این روزها بخصوص در دوران شیوع ویروس کرونا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تیم فیزیوتراپی ما به شما جهت افزایش حرکت، قدرت و […]
۱۱ مهر ۱۳۹۷
فیزیوتراپی پارکینسون

فیزیوتراپی پارکینسون

پارکینسون یک اختلال عصبی است که به طور عمده بر روی نورون های عصبی تولید کننده هورمون دوپامین (“دوپامینرژیک”) در منطقه خاصی از مغز، به نام ماده سیاه اثر می گذارد. این بیماری از ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی […]