فتق ورزشی چيست؟

فتق ورزشی (Sports hernia) ، اصطلاحي براي توصيف صدمه به عضله يا تاندون در ناحيه تحتاني شكم يا كشاله ران كه در آن به استخوان پوبیک متصل مي شود، استفاده مي گردد. اگرچه اين نام مي تواند گمراه …

فتق ورزشی چيست؟ ادامه مطلب »