۱۴ فروردین ۱۴۰۱
تمرینات کف پای صاف

تمرینات برای فیزیوتراپی کف پای صاف

کف پای صاف که معمولا با عنوان قوس افتاده نیز شناخته می شود یک بیماری نسبتا رایج است که تا ۳۰ درصد جمعیت را تحت تأثیر قرار داده و در ۱ نفر از ۱۰ نفر علائم […]
۱۳ شهریور ۱۳۹۸

آنالیز حرکت یا Gait Analysis

ما در کلینیک فیزیوتراپی دایان تیمی از فیزیوتراپیست های متخصصی داریم که در تجزیه و تحلیل همه جانبه الگوی راه رفتن تخصص دارند. این الگو، الگوی بیومکانیکی گام های راه رفتن یا دویدن نرمال است و […]