طب سوزنی الکتریکی

طب سوزنی الکتریکی چیست؟ طب سوزنی الکتریکی (Electroacupuncture) یا الکتروآکوپانکچر مشابه طب سوزنی که یک شیوه درمانی مرسوم در طب سنتی چین (TCM) است، می باشد. طب سوزنی شامل استفاده از سوزن های باریکی است که نقاط خاصی …

 طب سوزنی الکتریکی ادامه مطلب »