فرق سوزن خشک و طب سوزنی؟ کدام یک برای شما مناسب است؟

آیا سوزن خشک همان طب سوزنی است؟ اگر طب سوزنی و سوزن خشک را تنها بر اساس عکس هایی که از آنها دیده اید مقایسه کرده باشید، احتمالاً در تشخیص آنها دچار مشکل شده اید.  در هر دو …

فرق سوزن خشک و طب سوزنی؟ کدام یک برای شما مناسب است؟ ادامه مطلب »