آیا خواب بیشتر بهترین راه برای پیشگیری از کمردرد است؟

سوال اینجاست که آیا خواب بیشتر از کمردرد جلوگیری و پیشگیری میکند؟ خواب در گذشته یکی از بزرگترین راز های علم پزشکی بوده اس. چیزی که همیشه درباره خواب می دانستیم این بود که بدن جانوران برای کار …

آیا خواب بیشتر بهترین راه برای پیشگیری از کمردرد است؟ ادامه مطلب »