تمرینات اصلاحی شانه های گرد و خمیده به جلو

تمرینات کششی و اصلاحی شانه بهترین تمرینات برای اصلاح شانه های گرد و خمیده به جلو هستند. مشخص شده است که تمرینات کششی اصلاحی شانه می توانند شانه های گرد را اصلاح و وضعیت شانه و خمیدگی سر …

تمرینات اصلاحی شانه های گرد و خمیده به جلو ادامه مطلب »