نقش فیزیوتراپی در بهبود سرطان

 برای بازیابی قدرت، استقامت وانرژی، توانبخشی را در برنامه درمانی سرطان بگنجانید. در این مقاله به نفش فیزیوتراپی در بهبود سرطان خواهیم پرداخت. شاید برای کسی که تحت درمان های سرطان قرار می گیرد، فیزیوتراپی اولین حوزه از …

نقش فیزیوتراپی در بهبود سرطان ادامه مطلب »