جلوگیری از زمین خوردن سالمندان

فیزیوتراپی سالمندان

فیزیوتراپی سالمندان، انواع آن و روش های درمانی

فیزیوتراپی سالمندان، برای سالمندانی که در دوران نقاهت بعد از جراحت یا بیماری به سر می برند و برای کسانی که درد مزمن دارند، فیزیوتراپی می تواند به کاهش درد و بازگرداندن عملکرد های بدنی مانند انعطاف پذیری، …

فیزیوتراپی سالمندان، انواع آن و روش های درمانی ادامه مطلب »

راه های پیشگیری از زمین خوردن سالمندان

پیشگیری از زمین خوردن سالمندان یک مسئله بزرگ اجتماعی است. زیرا بر بسیاری از جنبه های جامعه تأثیر می گذارد، از جمله هزینه های مراقبت های بهداشتی و استرس مراقبت کنندگان. در نتیجه، صدمات و اثرات ناشی از …

راه های پیشگیری از زمین خوردن سالمندان ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن