۲۳ بهمن ۱۴۰۰
جراحت و تروما

تفاوت جراحت و تروما چیست؟

بیماران هنگام مراجعه به بیمارستان بر اساس شدت آسیب تحت مراقبت قرار می گیرند. این سیستم طبقه بندی تریاژ برای تشخیص مهمترین نیازهای ابتدایی طراحی شده است که نیازمند دانستن تفاوت جراحت و تروما است. به […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۸

درمان جراحت‌های شدید با فیزیوتراپی

جراحت‌های شدید و ناگهانی غیرقابل اجتناب هستند و فرقی نمیکند که چقدر ورزش می کنید و بدن تان چقدر آمادگی دارد.  چه ورزشکاری باشیدکه در زمین مسابقه آسیب دیده اید و چه اینکه بر روی یک […]