فیزیوتراپی دست

 فیزیوتراپی دست رشته خاصی در فیزیوتراپی است که در موارد جراحات و بیماری ها، به طور تخصصی به تشخیص، درمان و توانبخشی بلندمدت دست می پردازد.  هدف فیزیوتراپی دست، بازیابی حرکت و عملکرد نرمال دست و همچنین کاهش …

 فیزیوتراپی دست ادامه مطلب »