تشخیص و فیزیوتراپی درمان پارگی تاندون آشیل

تشخیص پارگی تاندون آشیل  برای تشخیص و درمان پارگی تاندون آشیل ابتدا در طول معاینه فیزیکی، پزشک ساق پایتان را برای پیدا کردن نواحی حساس و متورم معاینه خواهد کرد. اگر این تاندون کاملاً پاره شده باشد، پزشک …

تشخیص و فیزیوتراپی درمان پارگی تاندون آشیل ادامه مطلب »