نورودینامیک

نورودینامیک چیست؟ همه ما می دانیم که مفاصل حرکت می کنند و ماهیچه ها منقبض و منبسط می شوند اما آیا می دانستید که بافت های عصبی نیز نیاز به حرکت آزادانه و نامحدود دارند؟ اگر مانعی بر …

نورودینامیک ادامه مطلب »