شکستگی استرسی یا ناشی از تنش

شکستگی استرسی یا تنشی چیست؟  یکی از شایع ترین جراحت ها در ورزش شکستگی های استرسی هستند که نام های دیگر آنها شکستگی های تنشی و فشاری است. شکستگی های استرسی ترک های کوچکی در استخوان هستند. این …

 شکستگی استرسی یا ناشی از تنش ادامه مطلب »