تست نوار مثانه

تست نوار مثانه یا یورودینامیک روشی است که می تواند مثانه، اسفنکترها و مجرای ادرار را برای ذخیره سازی مورد بررسی قرار دهد. بیشتر تست های نوار مثانه بر توانایی مثانه در نگه داشتن ادرار و خالی ماندن …

تست نوار مثانه ادامه مطلب »