تزریق اپیدورال کودال پایین کمر

تزریق اپیدورال کودال چیست اپیدورال کودال، تزریق استروئید به پایین کمر در قسمت پایینی فضای اپیدورال است (ناحیه ای که ریشه های عصبی را احاطه می کند). اپیدورال کودال حاوی استروئیدی است که درد و التهاب را کاهش …

تزریق اپیدورال کودال پایین کمر ادامه مطلب »