تریگر پوینت یا نقاط ماشه ای چیست و دلیل ایجاد آنها

تریگر پوینت یا نقطه ماشه ای، میوفاسیال یک ناحیه تحریک پذیر و حساس در باندهای ماهیچه اسکلتی، رباط یا فاسیا (بافت همبند نازکی که اطراف ماهیچه ها و ارگانها را می پوشاند) است. تریگر پوینت ها اغلب دردهای …

تریگر پوینت یا نقاط ماشه ای چیست و دلیل ایجاد آنها ادامه مطلب »