فیزیوتراپی بعد از عمل تاندون دست

ترمیم تاندون دست چیست؟ ترمیم تاندون دست نوعی عمل جراحی برای ترمیم تاندون های آسیب دیده یا پاره شده دست است. اکثر آسیب های تاندون در اثر بریدگی دست ها با شیشه یا چاقو ایجاد می شوند. تاندون …

فیزیوتراپی بعد از عمل تاندون دست ادامه مطلب »