اجتناب از بیماری‌های مزمن با فعالیت بدنی منظم

اهمیت و نقش فعالیت بدنی منظم در پیشگیری از بیماری های مزمن فعالیت بدنی منظم منجر به پیشگیری از ابتلا به بیماری های مزمن، تقویت عملکرد شناختی بدن، حفظ استحکام استخوان ها، کنترل وزن و کاهش سرطان می …

اجتناب از بیماری‌های مزمن با فعالیت بدنی منظم ادامه مطلب »