20 حقیقت درباره بیماری اوتیسم

انجمن ملی اوتیسم هر سال مردم را تشویق می کند تا در فعالیت‌هایی که در طول هفت روز هفته جهانی ارتقای آگاهی درباره اوتیسم برای جمع آوری پول برای این بیماران و برای اجرای کمپین های آگاهی بخش …

20 حقیقت درباره بیماری اوتیسم ادامه مطلب »