آیا بالش موجب گردن درد و درد ستون فقرات می شود؟

این سوال زمانی پیش می آید که پس از خواب شب ، صبح را با گردن درد ، سردرد و یا درد ستون فقرات آغاز کنید. در این مطلب به بالش مناسب جهت خواب راحت در شب از …

آیا بالش موجب گردن درد و درد ستون فقرات می شود؟ ادامه مطلب »