تاثیر به چالش کشیدن تفکر تحریف شده در انگیزه بیماران

چگونه توجه به تفکر تحریف شده و معکوس کردن آن به بیمار کمک می کند که از مقاومت کردن در برابر ورزش دست بردارد و چگونه به چالش کشیدن تفکر تحریف شده می تواند در بالا بردن انگیزه …

تاثیر به چالش کشیدن تفکر تحریف شده در انگیزه بیماران ادامه مطلب »