بادکش درمانی یا کاپینگ تراپی

ممکن است درباره کاپینگ تراپی یا بادکش درمانی شنیده باشید و یا آن اثرات دایره ای شکل را بر روی بدن ورزشکاران معروفی مانند مایکل فلپس دیده باشید. کاپینگ تراپی که با عنوان بادکش درمانی در ایران شناخته …

بادکش درمانی یا کاپینگ تراپی ادامه مطلب »