فیزیوتراپی سندروم گیر افتادگی شانه یا ایمپینجمنت شانه

سندرم گیر افتادگی شانه چیست؟ سندروم گیر افتادگی شانه یا ایمپینجمنت شانه که به لاتین Shoulder impingement syndrome آسیب شایعی است که در آن بورس شانه و یا تاندون های گرداننده شانه یا روتاتور کاف در هنگام  بالا …

فیزیوتراپی سندروم گیر افتادگی شانه یا ایمپینجمنت شانه ادامه مطلب »