سوختگی و درمان آن

مراقبت از سوختگی جهت پیشگیری از عفونت و کمک به روند بهبودی بسیار مهم است. سوختگی آسیبی است که به گوشت وارد می شود و توسط عواملی چون گرما، مواد شیمیایی، برق گرفتگی و… به وجود می‌آید.  شدت …

سوختگی و درمان آن ادامه مطلب »