آیا قبل از فیزیوتراپی ام آر آی یا عکس رادیولوژی لازم است؟

بسیاری از بیماران این سوال را می پرسند که آیا قبل از مراجعه به ارتوپدی و یا قبل از شروع فیزیوتراپی ام آر آی MRT و یا تصویر برداری اشعه ایکس یا عکس رادیولوژی الزامی است؟ به نظر …

آیا قبل از فیزیوتراپی ام آر آی یا عکس رادیولوژی لازم است؟ ادامه مطلب »