نوروفیدبک چیست و چگونه در درمان بیماری ها عمل می کند؟

نوروفیدبک شکل خاصی از بیوفیدبک است که برای نظارت، اندازه گیری و آموزش امواج مغزی در زمان واقعی طراحی شده است و هدف آن کمک به افزایش توانایی افراد در تنظیم عملکرد های مغزی شان است. در این …

نوروفیدبک چیست و چگونه در درمان بیماری ها عمل می کند؟ ادامه مطلب »