توصیه های فیزیوتراپی؛ حفظ سلامت بدن در فصل امتحانات

با شروع فصل امتحانات، دانش آموزان سرعت درس خواندن شان را به شدت افزایش می دهند. در این زمان از سال تعداد مراجعین جوانی که به خاطر گردن درد، سردرد و درد پایین کمر به فیزیوتراپی و فیزیوتراپیست …

توصیه های فیزیوتراپی؛ حفظ سلامت بدن در فصل امتحانات ادامه مطلب »