چگونه با گفتگوهای درونی منفی بیمار برخورد کنیم؟

دلیل بیشتر آنچه برای تان اتفاق می‌افتد خودتان هستید؛ همان چیزی که ساخته اید، جهت دهی کرده اید، در آن موثر بوده اید یا اجازه داده اید که اتفاق بیفتد. شاد هلمستتر دکترای phd توضیح می دهد که …

چگونه با گفتگوهای درونی منفی بیمار برخورد کنیم؟ ادامه مطلب »